ขั้นตอนการทำเควสซื้อรถในตำนาน Escarabajo!!

 • RayCity ขั้นตอนการทำเควสซื้อรถในตำนาน Escarabajo!!
 • ขั้นตอนที่ 1


  • ซื้อ Phoenix Lamp และ Angel Bingo จาก Angel Shop
  • ผู้เล่นต้องสะสม Angel’s Sign จากแต่ละ NPC โดยใส่ Phoenix Lamp เข้าร่วมทำภารกิจปาร์ตี้กับผู้เล่นอื่น ในปาร์ตี้จะต้องมีผู้เล่นที่เลเวลต่ำกว่า 40 อยู่ และจะต้องมีคนรับเควสเพียงคนเดียวที่ใส่ Phoenix Lamp จึงจะมีโอกาสดรอป Angel’s Sign (ผู้เล่นเลเวล 40 จะไม่ไ่ด้รับ exp แต่ผู้เล่นที่เลเวลต่ำกว่า 40 จะได้รับ exp มากกว่าปกติ)

  ขั้นตอนที่2

  • ต้องเล่น Angel Bingo โดยบิงโกมีลักษณะ 5x5 (ต้องบิงโก 4 แถว) และต้องใช้ Angel’s Sign จาก คิมซีลงานเยอะ, คนขับรถใหม่, ซันยอง Delivery, ซินฮวานทำงานกลางคืน และอัญมณีต่างๆในการเล่น (รวมทั้ง Phoenix Lamp ด้วย) เพื่อรับ Destiny Sign

  ขั้นตอนที่ 3

  • Double Click Destiny Sign เพื่อเริ่มเควส Legend Car • เควสนี้จะให้รวบรวมแบบหล่อชุดแต่ง Escarabajo ให้ครบ 8 แบบ โดยมีวิธีืำทำ ดังนี้
  • ทำภารกิจปาร์ตี้ แจวูใจร้าย จะได้รับ ใบ Bingo [Legend]
  • ทำภารกิจ หัวหน้า Ghost 1 ซึ่งอยู่สถานีตุกซอม และภารกิจ อาวุธสุดท้ายของ Dr.Kim ซึ่งอยู่ตะวันตกของแยกซังวอน จะได้รับ เศษแบบแปลน ให้สะสมเพื่อนำไปใช้เล่นใบ Bingo [Legend] (ต้องบิง 4 แถว)
  • หลังจาก Bingo สำเร็จ จะได้รับ แบบแปลน Escarabajo 1 ใบ (สุ่ม)
  • นำ แบบแปลน Escarabajo ที่ได้ไปหลอมกับเหล็กคุณภาพสูง 10 ชิ้น เพื่อสร้าง แบบหล่อ Escarabajo ตามในแบบแปลนออกมา 1 ส่วน
  • ทำตามขั้นตอนทั้งหมดเพื่อสร้างแบบหล่อ Escarabajo จนครบทั้ง 8 ส่วนที่ไม่ซ้ำกัน

  ขั้นตอนที่4

  • เมื่อรวบรวมครบแล้ว นำไปส่งกับ NPC Angelus ที่ Town มหาวิทยาลัยฮันยางเพื่อจบเควส

  1 ความคิดเห็น:

  Feed