Set พิเศษ Set คนขับ Vital

Set พิเศษ Set คนขับ Vital
Vital Crossfire Set

ใบ Bingo ผู้เชี่ยวชาญปาร์ตี้ ใต้แยกซังวอน
ไอเทมจำเป็นชิ้นที่1 พนักงานขายอุปกรณ์สำนักงาน สนามเด็กเล่น
ไอเทมจำเป็นชิ้นที่2 พนักงานบริษัทระดับโลก ระหว่างเขตฮวายังและเขตโนยู
ไอเทมจำเป็นชิ้นที่3 นมถั่วเหลืองของDuyu ตะวันตก แยกซังวอน
ไอเทมจำเป็นชิ้นที่4 เจ้าของร้านอิเล็กทรอนิค ตะวันตก แยกซังวอน
ไอเทมจำเป็นชิ้นที่5 พลเมืองแขวงซองซู ตะวันออก ทางเข้าป่าโซล(ถนนตุกชอม)

2 ความคิดเห็น:

Feed