เจาะรูชุดแต่ง Body Part Craft

 • เจาะรูชุดแต่ง Body Part Craft
 • ระบบการเจาะรูชุดแต่ง (Body Part Craft)

  ระบบ Body Part Craft เป็นระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อใช้ในอัพเกรดค่าพิเศษให้กับชุดแต่งรถโดยการใช้วิธีการเจาะรู ซึ่งไอเท็มที่ใช้สำหรับเพิ่มค่าพิเศษนี้จะเรียกว่า Gem เป็นอัญมณี มีทั้งหมด 8 ชนิด แต่ละชนิดก็จะให้ผลแตกต่างกัน

  วิธีการเจาะรูชุดแต่ง สามารถเจาะรูชุดแต่งได้ที่ NPC สร้างไอเท็มของในแต่ละ Town

  นำชุดแต่งชนิดเดียวกัน 2 ชิ้นมารวมกันจึงจะสามารถเจาะรูได้ ชุดแต่ง 1 ชิ้นจะสามารถเจาะได้สูงสุด 5 รู แต่สำหรับการเจาะรูที่ 2 ขึ้นไป จะมีโอกาสแตกและหายไป ชุดแต่งที่มีรูอยู่แล้วจะไม่สามารถนำมารวมกันเพื่อเจาะรูได้ ดังนั้นถ้าต้องการเพิ่มรูจากชุดแต่งเดิมต้องนำไปรวมกับชุดแต่งชนิดเดียวกันที่ยังไม่ผ่านการเจาะรูมาก่อน กระจังหน้าจะไม่สามารถเจาะรูได้

  ซื้อ Gem Bingo จากใน Shop เพื่อใช้สุ่มเป็น Gem ที่จะใช้ใส่ในรูของชุดแต่ง ไอเท็มที่จะนำมาใช้เติม Bingo ให้สมบูรณ์คือ Gem Piece ได้จากการแข่งแบบ LE Mode (Limited Engine Mode) แข่งโหมดไหนก็จะได้ Gem ตามโหมดนั้น

  ข้อจำกัด
  ไม่สามารถใส่ Gem ชนิดเดียวกันลงไปในชุดแต่งได้มากกว่า 1 ชิ้น
  การใส่ Gem ลงในชุดแต่งไม่มีโอกาสแตก
  สามารถนำ Gem ชนิดเดียวกันมารวมกันได้ที่ NPC สร้างไอเทมของในแต่ละ Town โดยรวมได้สูงสุดถึง +5 มีโอกาสแตก และ Gem ที่แตกจะแปลงสภาพเป็น Gem Powder

  ประเภทของ Gem
  ชื่อของ Gem : Average Speed Gem : เพิ่มค่า Average Speed
  ชื่อของ Gem : Boost Duration Gem : เพิ่มค่า Boost Duration
  ชื่อของ Gem : Max Speed Gem : เพิ่มค่า Max Speed
  ชื่อของ Gem : Boost Power Gem : เพิ่มค่า Boost Power
  ชื่อของ Gem : Boost Overdrive Gem : เพิ่มค่า Boost Overdrive
  ชื่อของ Gem : Torque Gem : เพิ่มค่า Torque
  ชื่อของ Gem : Satisfaction Gem : เพิ่มค่าความพอใจภารกิจ
  ชื่อของ Gem : SP Gem : เพิ่มค่า Max SP

  ค่า Status ของ Gem ที่ได้จาก [Alpha] Gem Bingo
  Average Speed Gem

  +0 Average Speed +3
  +1 Average Speed +6
  +2 Average Speed +9
  +3 Average Speed +12
  +4 Average Speed +15
  +5 Average Speed +18

  Boost Duration Gem

  +0Boost Duration +0.01
  +1 Boost Duration +0.02
  +2 Boost Duration +0.03
  +3 Boost Duration +0.04
  +4 Boost Duration +0.05
  +5 Boost Duration +0.06

  ค่า Status ของ Gem ที่ได้จาก [Beta] Gem Bingo

  Torque Gem

  +0 Torque +1
  +1 Torque +2
  +2 Torque +3
  +3 Torque +4
  +4 Torque +5
  +5 Torque +6

  Satisfaction Gem

  +0 ความพอใจภารกิจ +1
  +1 ความพอใจภารกิจ +2
  +2 ความพอใจภารกิจ +3
  +3 ความพอใจภารกิจ +4
  +4 ความพอใจภารกิจ +5
  +5 ความพอใจภารกิจ +6

  ค่า Status ของ Gem ที่ได้จาก [Gamma] Gem Bingo
  Boost Overdrive Gem

  +0 Boost Overdrive +0.3
  +1 Boost Overdrive +0.6
  +2 Boost Overdrive +0.9
  +3 Boost Overdrive +1.2
  +4 Boost Overdrive +1.5
  +5 Boost Overdrive +1.8

  Max SP Gem +0 Max SP +1

  +1 Max SP +2
  +2 Max SP +3
  +3 Max SP +4
  +4 Max SP +5
  +5 Max SP +6

  ค่า Status ของ Gem ที่ได้จาก [Delta] Gem Bingo

  Max Speed Gem

  +0 Max Speed +3
  +1 Max Speed +6
  +2 Max Speed +9
  +3 Max Speed +12
  +4 Max Speed +15
  +5 Max Speed +18

  Boost Power Gem +0

  Boost Power +1
  +1 Boost Power +2
  +2 Boost Power +3
  +3 Boost Power +4
  +4 Boost Power +5
  +5 Boost Power +6

  1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ14 พฤศจิกายน 2554 04:34

   ผมอยากรู้ว่า เเบบว่า torque + อะไรเเบบว่า+ ความเร็วตอนไหน
   Boost Power + อะไรตอนไหนขี่ ตอนใช้บูทดี หรือยังไง

   ประมานนี้ อะคับบอกหน่อยอยากรู้ มาก

   ตอบลบ

  Feed